Списание Арт-Психология

ArtPsychology.net е академично списание, което има за цел да подпомага
изследванията, посветени на взаимовръзката между изкуството и психологията.
Списанието е създадено от историци на изкуството и психолози и е отворено за всеки, който иска да даде своя принос в интердисциплинарното поле на Психологията на изкуството.

Главен редактор

доц. д-р Петер Цанев
Преподавател по Психология на изкуството и Арттерапия в Националната художествена акедемия в София 

Членове на редакционната колегия 

доц. д-р Живка Бушева
Преподавател по Психология и Артмениджмънт в Националната художествена академия в София 

доц. д-р Румяна Панкова
Преподавател по Приложно-експериментална психология в Националната художествена акедемия в София 

д-р Николай Маринов
Хоноруван преподавател по Специализирана артметодика в Националната художествена акедемия в София

 

Контакти

София, ул. Шипка 1
Национална художествена академия
Катедра Изкуствознание
E-mail: artpsychology@artpsychology.net

 

Полезна информация

National Academy of Art, Sofia - www.nha.bg

International Digital Art Festival - Sofia - www.da-fest.bg

Texte zur Kunst - www.textezurkunst.de