Контакти

София, ул. Шипка 1
Национална художествена академия
Катедра Изкуствознание
E-mail: artpsychology@artpsychology.net