Публикации

Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ - Елена Олимпиева - 17.09.2018

Какво са емоциите? - Д-р Цветана Иванова - 19.05.2016

Размисли върху симетрията и повторението в художествения процес в арт-студиото - ст.преподавател Валери Василев - 17.06.2014

Въвеждане на обучението по рисуване и неговото развитие до началото на XX век. - ст. преподавател Валери Василев - 20.03.2014

ИДЕЕН ПРОЕКТ: ВТОРИ ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ – СОФИЯ 2013 - ст. преподавател Валери Василев - 02.02.2014

История и теория на арт-терапията - Румяна Панкова - 17.09.2012

THE IDEAS OF HANS PRINZHORN IN "ARTISTRY OF HE MENTALLY ILL" - Dr. R. Pankova - 04.05.2012

Visual Facts Interpretation in Art Therapy Practice - Dr. Rumiana P. Pankova - 04.05.2012

Институцията на неоавангарда, краят на изкуството и новите постпсихологически реторики - Петър Цанев - 20.11.2009

Психологически подходи в изкуствознанието - Петър Цанев - 19.11.2009

Рефлексията и нейната операционализация в изкуството - Р. Панкова - 11.11.2009