Списание за психология на изкуството
En

Публикации

2014

ИДЕЕН ПРОЕКТ: ВТОРИ ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ – СОФИЯ 2013 - ст. преподавател Валери Василев

Въвеждане на обучението по рисуване и неговото развитие до началото на XX век. - ст. преподавател Валери Василев

Размисли върху симетрията и повторението в художествения процес в арт-студиото - ст.преподавател Валери Василев