Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ - Елена Олимпиева - 17.09.2018

Автор: Елена Олимпиева - докторант в НХА специалност "Психология на изкуството".

Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ

The unconsciousness of choice and the influence of the voiceless image