Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ

Елена Олимпиева - докторант в НХА специалност "Психология на изкуството".

Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ

 

The unconsciousness of choice and the influence of the voiceless image